Dịch vụ thiết kế

HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE

  • Size XS: < 30 kg chiều cao phù hợp từ 1m1 đến 1m3
  • Size S: <35 kg chiều cao phù hợp từ 1m5 đến 1m6
  • Size M: < 45 kg chiều cao phù hợp từ 1m5 đến 1m65
  • Size L: < 55 kg chiều cao phù hợp từ 1m5 đến 1m7
  • Size Xl: < 65 kg chiều cao phù hợp từ 1m6 đến 1m75
  • Size 2Xl: < 75 kg chiều cao phù hợp từ 1m7 đến 1m75.